Nowenna ku czci Niepokalanej

(2021-2030)

przygotowująca do Jubileuszu 200. rocznicy objawienia Cudownego Medalika

O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się na nami, którzy się do Ciebie uciekamy.


Wydarzenia

Sanktuarium Zakopane‑Olcza (26‑28 listopada 2021)


Inauguracja 9‑letniej Nowenny ku czci Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik.
Mszy św. przewodniczył ks. Paweł Holc CM, Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

fot. Adam Budzyna CM